Trách Nhiệm Của Các Bên Trong Hợp Đồng Vận Chuyển, Giao Nhận Hàng Hóa

Công Ty Vận Tải Pt Transport và quý khách hàng thống nhất lên Hợp đồng vận chuyển giao nhận hàng hóa, theo đó bên vận chuyển PT Transport có nghĩa vụ chuyển hàng hóa đến địa điểm đã định theo thỏa thuận trước theo biên bản đã kí nhận.

Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản: Hợp đồng giũa công ty và khách hàng được kí kết bằng hợp đồng “ Biên bản giao nhận hàng hóa” giữa các bên liên quan đến hàng hóa vận chuyển; Vận đơn hoặc các chứng từ vận chuyển khác tương đương.

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng khi khách hàng bàn giao hàng hóa cần vận chuyển cho Công ty vận tải PT Transport chúng tôi. Nội dung hợp đồng đề cập:

  • Địa điểm giao nhận hàng hóa: tùy theo nhu cầu của quý khách hàng và số lượng hàng hóa vận chuyển hai bên thống nhất địa điểm giao nhận hàng phù hợp.
  • Hàng hóa vận chuyển: Khách hàng có nghĩa vụ giao hàng hóa cần vần chuyển, tài sản của mình cho nhà xe vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận, khách hàngphải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Địa điểm nhận hàng và giao hàng: tùy theo nhu cầu của quý khách hàng và số lượng hàng hóa vận chuyển hai bên thống nhất địa điểm giao nhận hàng phù hợp.
  • Định lịch thời gian giao nhận hàng: Theo thỏa thuận trên hợp đồng; Trường hợp bên thuê vận chuyển giao hàng hóa cần vận chuyển không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển. Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.
  • Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa: Công ty vận tải PT Transport nhận bốc dỡ hàng khi khách hàng yêu cầu khách hàng.
  • Thanh toán cước phí vận tải: Mức cước phí vận chuyển Công ty vận tải PT Transport và khách hàng thỏa thuận; nếu pháp luật có quy định về mức cước phí vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó. Bên thuê vận chuyển phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản trên đường vận chuyển. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  • Quyền của bên vận chuyểnKiểm tra sự xác thực của hàng hóa, chứng từ vận chuyển tương đương khác; Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng; Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
  • Quyền của bên vận chuyểnBảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn; Giao tài sản cho người có quyền nhận; Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
  • Các thỏa thuận khác, nếu cầnĐược bổ sung trực tiếp trên hợp đồng kí kết giữa các bên vận chuyển;

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng giành cho Công Ty Vân Tải PT Transport để được tư vấn.

Trân trọng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trược tiếp số hotline để được tư vấn miễn phí: 0845167686( Em Tuyết).

Địa chỉ văn phòng Công ty vận tải PT Transport.

Địa chỉ văn phòng Miền Bắc:

Địa chỉ: Cột H13 Gầm Cầu Thanh Trì (Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thủ đô Hà Nội)

Địa chỉ văn phòng Miền Nam:

Bãi xe 12, 57/7 Ấp Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Email: vantaiphuoctan@gmail.com  – Tel: 0845.167.686